Mindfulness

Mindfulness, v češtině všímavost či bdělá pozornost, je soubor praktik, kterými doplňuji mou práci s individuálním štěstím. Tyto praktiky jsou prvním a jednoduchým krokem pro pravidelný, automatický návrat do přítomnosti, setrvání v ní a nácvik našeho těla a mysli pro zvládání náročných situací s lehkostí a otevřeností. Zkrátka je to umění být tady a teď, bez hodnocení, s uvolněním, ať už je daná situace jakákoliv. A to je velmi důležitý krok k našemu vnitřnímu štěstí.

Mindulness nám ukazuje, že život se rozvíjí pouze v jednotlivých chvílích. Otevírá nám naši přirozenou moudrost, kreativitu, intuici a vitalitu. Tím, že pouštíme minulost a nelpíme na budoucnosti, bereme naše dny s lehkostí, a hlavně s větší radostí a tím pádem hlouběji prožíváme jednotlivé okamžiky, nejenom ty příjemné a krásné, ale také ty náročné a vyčerpávající.

Díky cvičením mindfulness se učíme jak naše myšlenky, emoce a jednání osvobodit od nadvlády navyklých, automatických reakcí, které nám často způsobují obtíže, učíme se vnímat krásu a jedinečnost každého okamžiku, více si užívat života v jednoduchosti a přirozenosti, být pozorovatelem vlastních myšlenek a pocitů, spíše než jejich obětí.

Mindfulness je o tréningu. Není to terapie, není to duchovno. Nesprávné automatické návyky naší mysli se mohou zlomit pouze tréningem. Technik je několik a do začátku doporučuji nastavit si upozornění na mobilu, abychom tyto techniky praktikovali. Potřebujeme alespoň 8 týdnů tréningu, aby se praxe mindfulness staly běžnou součástí našich životů; abychom začali žít více vědomě. Začínáme s vědomým dýcháním, poté trénujeme zapojení našich smyslů, přidáváme práci s tělem, které je kotvou do přítomného okamžiku, prožíváme vědomé jídlo, vědomou komunikaci apod.

Mindfulness také využívám při interakci s mými dětmi a mé zkušenosti předávám jiným rodičům. Skrze naše děti vidíme výsledky naší praxe mindfulness velmi rychle a výsledky jsou přímo blahodárné pro naši rodinu a naše nejbližší, i kolegy v práci.

Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.