O štěstí a Bhútánu

Spousta lidí, kterých se zeptám “Co si přejete v životě nejvíc” odpoví “Být šťastný!”. Pak se zeptám “A co to pro vás znamená? Co je pro vás štěstí?” Někteří lidé neví, někteří štěstí spojují s materiálními věcmi, jiní se životními či pracovními událostmi a někdo považuje za štěstí pocit radosti a veselí.

Co když vám řeknu, že být šťastný můžete být kdykoliv chcete? Na vyžádání? Zásobu štěstí můžete mít vždycky s sebou, navzdory jakékoliv životní situaci?

Co když vám řeknu, že štěstí není náhoda, která k nám přijde dostavením našeho domu, ani nepřijede v našem vysněném autě.

Štěstí je totiž dovednost a dá se naučit. Štěstí je stav mysli, který si můžeme přivolat a připomenout kdykoliv v průběhu dne. Štěstí je báječný pocit, který má neuvěřitelnou schopnost neustále růst, proměňovat náš život a životy lidí kolem nás.

Štěstí je revoluce!

Myslet na své vlastní štěstí a postavit ho na piedestal důležitosti je doslova revoluční! Může se to zdát až sobecké. Ale tím, že naše potřeby, touhy, přání a nezbytnosti uspokojíme v první řadě, budeme mít dostatečnou zásobu štěstí a životní energie na jiné. Tím, že budeme primárně naplňovat těch našich devět domén – nádob štěstí, o kterých jsou tyto stránky, můžeme naplňovat nádoby jiných, protože budeme mít dostatek.

Mise do Bhútánu

Kouzelné himalájské království Bhútán, kam jsem odjela na pracovní misi považuje štěstí svých obyvatel za důležitější než jejich státní HDP. Již v roce 1629 měli v zákonech usnesení, že pokud vláda nedokáže vytvořit podmínky pro štěstí svého lidu, není důvodu takovou vládu mít. V roce 1972, tehdejší Čtvrtý Bhútánský král oficiálně potvrdil, že pro Bhútán je Hrubé Národní Štěstí důležitější než Hrubý Domácí Produkt.

 

Štěstí a mindfulness (všímavost) je každodenní součástí běžného života Bhútánců. Bylo mně dovoleno a umožněno do takového běžného světa vstoupit a prožít ho spolu s místními. Pracovala jsem na dvou podnikatelských projektech, předávala, co umím a znám a na oplátku nasávala praktiky uvědomělého života a businessu v realitě.

Štěstí v Bhútánu

V Bhútánu se pravidelně měří tzv. index štěstí formou celonárodních dotazníků. Výsledky těchto komplikovaných a komplexních ukazatelů slouží pro vědomý růst země, úpravy legislativy, turismu a správného směřování vládních peněz do nejpotřebnějších oblastí.

Štěstí rozdělují Bhútánci na devět tzv. domén se 33 indikátory. Bylo pro mě fascinující tyto domény zkoumat a pochopit jejich vzájemnou propojitelnost a nutnost harmonie mezi všemi součástmi štěstí. Analyzovat z jakých okruhů, potřeb a hodnot se každá doména skládá a ihned ve mně tento přístup rezonoval a posloužil pro mou vlastní inventuru štěstí a individuální měření.

Mudrcové z Bhútánu nás učili, že těchto devět domén štěstí neslouží pouze Bhútánu na národní úrovni, ale že jsou lehce adaptovatelné pro individuální použití a rodinné či firemní prostředí ve státech Západu.

Pohled na vědomé štěstí tímto komplexním způsobem mě natolik pomohl a přispěl k mému vlastnímu i k našemu rodinnému štěstí, že jsem těchto devět domén převzala, poupravila na individuální použití, adaptovala na Západní civilizaci a doplnila jednoduché formy měření našeho indexu štěstí.

S požehnáním Bhútánců, kterého si nesmírně vážím, tento princip pohledu na vědomé štěstí předávám dál a spolu s metodami každodenních návyků, praktik mindfulness a meditace vedu lidi na cestě ke spokojenějšímu a šťastnějšímu životu. Z celého srdce děkuji pohádkové zemi Bhútán za to, že nám dovolují nahlížet do jejich životů, hodnot a vztahů a obohacují tak naše Západní životy.

Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.